#ProjectsR
//Projekty


#Semiotic Clothes
//Ubrania semiotyczne

****

#Cybernetic Clothes
//Ubrania cybernetyczne

****

#Lightmoves
//Światłoruchy

****

#technoshamanism
//technoszamanizm

****

#extra_nerves
//nerwy_zewnętrzne

#EventsA
//Wydarzenia


#go but d body
//bo, że ciało

festiwal / festival

Konrad Góra, Marcin Czerwiński, Jurij Zawadski, Cezary Ciszak, Victor Ficnerski, Zandos

Instytut Filologii Polskiej UWr
pl. Nankiera 15

Tajne Komplety
Przejście Garncarskie 2

Positive Day
Bogusławskiego Street 41
Wrocław
14-15.06.2022

#BioW
//Bio


//en

**

//pl

#LinksDIG
//Linki


//bromboxy

***

//techsty

***

//ha!art

***

//perfokarta

***

//AT

***

//entropia

***

//wozownia

***