#ProjectsR
//Projekty


#Semiotic Clothes
//Ubrania semiotyczne

****

#Cybernetic Clothes
//Ubrania cybernetyczne

****

#Lightmoves
//Światłoruchy

#EventsA
//Wydarzenia


#[it]
//[to]

discussion, presentation

Marcin Ostrychacz, Roman Bromboszcz

Galeria Sztuki Jerzego Piotrowicza Pod Koroną
ul. Kramarska 3/5
Poznań
10.12.2021

#BioW
//Bio


//en

**

//pl

#LinksDIG
//Linki


//ha!art

***

//bromboxy

***

//perfokarta

***

//wozownia

***

//techsty

***

//AT

***

//entropia

***