#ProjectsR
//Projekty


#Semiotic Clothes
//Ubrania semiotyczne

****

#Cybernetic Clothes
//Ubrania cybernetyczne

****

#Lightmoves
//Światłoruchy

#EventsA
//Wydarzenia


#Permutations
//Reconfiguring of Senses

exhibition and performances

Martyna Chojnacka, Mirosław Rajkowski, Robert B. Lisek, Przemysław Sanecki, Roman Bromboszcz

Galeria CKIS "Wieża Ciśnień"
Kolejowa 1A
Konin
25.04-17.05.2019

#BioW
//Bio


//en

**

//pl

#LinksDIG
//Linki


//wschodnia

***

//czas kultury

***

//permutacje

***

//studio

***

//manhattan

***

//rozdzielczość chleba

***

//exchange

***