#ProjectsR
//Projekty


#Semiotic Clothes
//Ubrania semiotyczne

****

#Cybernetic Clothes
//Ubrania cybernetyczne

****

#Techno-shamanism
//Techno-szamanizm

****

#Lightmoves
//Światłoruchy

****

#Extra_nerves
//Nerwy_zewnętrzne

#EventsA
//Wydarzenia


#Superpositions
//Superpozycje

within a festival dedicated to Wiroslaw Czerwonka entitled "unselfishness is a concentration"
//w ramach festiwalu dedykowanego Witosławowi Czerwonce pt: "bezinteresowność jest skupieniem"


Andrzej Awsiej, Jakub Bielawski, Roman Bromboszcz, Andrzej Dudek-Durer, Krzysztof Gliszczyński, Andrzej Miastkowski, Mateusz Pęk, Jakub Pieleszek, Marek Rogulski

Instytut Cybernetyki Sztuki
ul. Komandorska 26
Gdańsk Osowa
26-27.05.2017

#BioW
//Bio


//en

**

//pl

#LinksDIG
//Linki


//permutacje

***

//exchange

***

//czas kultury

***

//studio

***

//manhattan

***

//wschodnia

***

//rozdzielczość chleba

***