#ProjectsR
//Projekty


#Semiotic Clothes
//Ubrania semiotyczne

****

#Cybernetic Clothes
//Ubrania cybernetyczne

****

#Techno-shamanism
//Techno-szamanizm

****

#Lightmoves
//Światłoruchy

****

#Extra_nerves
//Nerwy_zewnętrzne

#EventsA
//Wydarzenia


#Superpositions
//Superpozycje

within a festival dedicated to Wiroslaw Czerwonka entitled "unselfishness is a concentration"
//w ramach festiwalu dedykowanego Witosławowi Czerwonce pt: "bezinteresowność jest skupieniem"


Andrzej Awsiej, Jakub Bielawski, Roman Bromboszcz, Andrzej Dudek-Durer, Krzysztof Gliszczyński, Andrzej Miastkowski, Mateusz Pęk, Jakub Pieleszek, Marek Rogulski

Instytut Cybernetyki Sztuki
ul. Komandorska 26
Gdańsk Osowa
26-27.05.2017

#BioW
//Bio


//en

**

//pl

#LinksDIG
//Linki


//ha!art

***

//AT

***

//perfokarta

***

//bromboxy

***

//techsty

***

//wozownia

***

//entropia

***