#ProjectsR
//Projekty

#EventsA
//Wydarzenia

#BioW
//Bio

#LinksDIG
//Linkisemiotic clothes

media of meanings ^ frameworks of instruments ^ dimention of events

semiotic clothes
semiotic clothes, phot.: J. Brejk

the project of clothes which serve for two main purposes + at first it is for representation of certain ideas ^ meanings ^ words but sometimes exceptionaly within signs ^ letters ^ punctuation ^ symbols related to programing keyboard + secondly it is for a creation of prototypes of clothes which destuny is to be a costume at stage suited to a context ^ refers to audiovisual and interactive endavour + in such extent visual ^ audial and computer based strategies are developed within a clothing dimention and they appear besides movement and gesture values + costumes interwoven with the projects which are taking place on the stage are produced once and are designed as a framework for electronic instruments ^ controllers ^ for interaction with movement ^ light ^ and as flexibe tool to reach interesting ^ valuable movement effects to create choreography +

semiotic clothes
semiotic clothes, phot.: J. Brejk

projekt dotyczy ubrań ^ które służą dwóm celom + po pierwsze chodzi o zaprezentowanie pewnych idei ^ znaczeń ^ słów ^ ale niekiedy wyłącznie poprzez znaki ^ litery ^ interpunkcję ^ symbole związane z programowaniem ^ klawiaturą + po drugie chodzi o tworzenie prototypów odzieży ^ która służy za kostium sceniczny ^ dopasowany do kontekstu ^ związany z przedsięwzięciem audiowizualnym i interaktywnym + w ten sposób pomysły wizualne ^ audialne i komputerowe poszerzone zostają o wymiar odzieżowy ^ a także ruchowy ^ gestualny + kostiumy splecione z projektami scenicznymi wykonywane są jednorazowo i służą za ramę dla instrumentarium ^ interakcji z sensorami ruchu i światła a także jako plastyczne narzędzie w ramach ruchu ^ tworzenia choreografii +