w3jd* / 3nt3%

the work controllable by mouse

A catastrophic vision of a decay and an annihilation of syntax.
The opto-dynamic variation is using a synthetic electronic music
and percussion. It is an exhausting confrontation with the field
of tensions aroused between particles of sense.

Katastroficzna wizja rozpadu i anihilacji składni. Opto-
dynamiczna wariacja wykorzystująca muzykę elektroniczną
i syntetyczną perkusję. Wyczerpującą konfrontacja z polem
napięć między cząstkami sensu.