#ProjectsR
//Projekty

#EventsA
//Wydarzenia

#BioW
//Bio

#LinksDIG
//Linki#on the treshold { }

an audiovisual performance where the point of departure is a collection of slides dig up from municipal dump which presents socioutopian imagery of cosmos~ between them are famous figures of constantin ciolkovsky@ the father of rocket launcher@ aleksiei leonov@ the first person in outer space and a place of the museum of cosmonautics in kolyga~ composition of music in parallel to visual juxtaposition of slides and computer processing images is related to universal subjects such as spacecraft@ caelestial beings@ borderland and singularity~ the piece is divided into strict parts of preconceived duration ['] and volume [dB] because of algoritmic procedures~ the clash of two personalities should bring in the future an album which gathers experiences of work on chaosmos~

performacne audiowizualny@ dla którego punktem wyjścia są wykopane z komunalnego śmietniska slajdy przedstawiające socjoutopijne wyobrażenia kosmosu~ wśród nich znajdują się słynne postaci konstantin ciołkowski@ ojciec wyrzutni rakietowych@ aleksiei leonov@ pierwszy człowiek w przestrzeni kosmicznej oraz miejsce jakim jest muzeum historii kosmonautyki w kołydze~ tworzona wraz ze slajdami kompozycja muzyczna nawiązuje do uniwersalnych tematów@ pojazdu kosmicznego@ planet, pogranicza i osobliwości~ utwór wyznacza algorytmiczna partytura określająca długość trwania ['] i głośność [dB] poszczególnych części~ zderzenie dwóch osobowości ma przynieść w przyszłości album podsumowujący doświadczenia z pracą nad chaosmosem~
video: Patryk Lichota


photo: Patryk Lichota+