#ProjectsR
//Projekty

#EventsA
//Wydarzenia

#BioW
//Bio

#LinksDIG
//Linki#timeship

space ships mo
pi-ing along pop finger
prints
granules from conversation syn
thesis of too and a half an
droid cerebrating
megallan cloud in
flux with an overchipped lo
ad of neurons
f r a g i l e welcome nerve
masking electrolyte hu
ms in decagrams

trans. Adam J. Kaufmann
statki kosmiczne pi
ruszające się po liniach
pop ularnych
granulat z syntezy roz
mowy dwoh i pol an
droida cerebrujące
doplyw do obloku mega
llana z nadpruszonym ład
unkiem neuronow
k r u c h y nerw powitania
maskujące szumy elektro
litu w dekach


an audiovisual performance where the point of departure for images and sounds appearing is a poem with the same title~ it is a certain data base divided into phonemes, signs and letters with deduced from musical notation frequencies~ the piece is a ground to compose musico-literary variations~

performance audiowizualny@ gdzie punktem oparcia dla pojawiających się w jego trakcie obrazów i dźwięków jest utwór poetycki o tym samym tytule~ stanowi on swoistą bazę danych rozbijaną na fonemy@ znaki oraz litery i wywiedzione z nich częstotliwości~ utwór poetycki staje się podstawą do tworzenia wariacji muzycznej@ wideo i literackiej jednocześnie~

correlation of letters and sounds@ poetry and midi notes
video: Patryk Lichota


photo: Yulia Andriichuk