#ProjectsR
//Projekty


#Semiotic Clothes
//Ubrania semiotyczne

****

#Cybernetic Clothes
//Ubrania cybernetyczne

****

#Techno-shamanism
//Techno-szamanizm

****

#Lightmoves
//Światłoruchy

#EventsA
//Wydarzenia


#Variations on Alphabet 2.0
//Wariacje na alfabet 2.0

an audiovisual performance//
performance audiowizualny


Czułość
Brzozowa 27/29
Warszawa
7.01.2016

*****

#Permutations
//Permutacje

Festival of Computer Based Art//Festiwal sztuki komputerowej

Wieża Ciśnień
ul. Kolejowa 1a
Konin
14.04-5.05.2016

#BioW
//Bio


//en

**

//pl

#LinksDIG
//Linki


//wozownia

***

//ha!art

***

//AT

***

//techsty

***

//bromboxy

***

//perfokarta

***

//entropia

***